فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و ورشکستگی|39031036

، در قالب ورد، در 48 صفحه، قابل ویرایش مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهفصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و ورشکستگی|39031036|school|فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و ورشکستگی,ریسک ورشکستگی چیست,مقاله در مورد ریسک ورشکستگی,ورشکستگی مالی,مبانی نظری ورشکستگی,فصل دوم پایان نامه ریسک و ورشکستگی مالی

،
در قالب ورد، در 48 صفحه، قابل ویرایش
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)


فهرست مطالب:
2-3- درماندگی
2-3-1- تعريف ورشكستگي و مفاهیم مرتبط با آن
2-3-2- بررسي قانون ورشكستگي ايران
2-3-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها
2-3-4- دلايل ورشكستگي
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی
2-3-5-1- مراحل ورشكستگي
2-3-5-2- روش هاي پيش بيني ورشكستگي
2-3-5-2- انواع مدلهاي پيش بيني ورشكستگي
2-3-5-2-أ-مدل ويليام بيور
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن
2-3-5-2-ج- مدل اسپرينگيت
2-3-5-2-د- مدل اوهلسون
2-3-5-2-ه- مدل فولمر
2-3-5-2-و-مدل زميجوسكي
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها
2-4- پیشینه تحقیق
2-4-1- مطالعات خارجی
2-4-2- تحقیقات داخلی
منابع