جزوه درس ریاضی پیش دانشگاهی موضوع مقاطع مخروطی|39023624

دانلود تحقیق با موضوع ، در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است دایره: تعریف: مکان هندسی نقاطی ازجزوه درس ریاضی پیش دانشگاهی موضوع مقاطع مخروطی|39023624|school|جزوه مقاطع مخروطی, دانلود جزوه در مورد مقاطع مخروطی, جزوه در مورد مقاطع مخروطی, جزوه آماده در مورد مقاطع مخروطی, پاورپوینت جزوه مقاطع مخروطی, دانلود جزوه مقاطع مخروطی

دانلود تحقیق با موضوع ،
در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است
دایره:
تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است.
تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره می نامند. و هر دایره را بصورت نمایش می دهند.
روش بدست آوردن معادله دایره با استفاده از تعریف:

تذکر: معادله فوق را معادله اولیه دایره می نامیم
مثال: معادله دایره ای که مرکز آن نقطه و شعاع آن 3 می باشد بدست آورید.

تذکر: اگر مرکز دایره مبداء مختصات باشد معادله آن بصورت می باشد.
(نکته مهم): اگر معادله اولیه را باز کنیم می توانیم روابط زیر را نتیجه بگیریم.

حال در معادله فوق و و درنظر می گیریم تا معادله فوق بصورت که همان معادله ثانویه است، ظاهر شود.
(تذکر مهم): می توانیم از معادله روابطی را بدست آوریم که طبق آن روابط مرکز، شعاع دایره بدست آید