تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت|39021847

دانلود تحقیق با موضوع معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت، در قالب Word و در 30 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت Gave Vnmeant Fanancial Statistics (GFS) خصوصيات سيستم GFS: 1- شفافيت عملکرد ( دارايي ها – بدهيها – درآمدها –تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت|39021847|school|معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت,, دانلود تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت,, پاورپوینت معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت,, تحقیق در مورد معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت,, تحقیق درباره معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت,, تحقیق راجع به معرفي سيستم آمارهاي م,,,

دانلود تحقیق با موضوع معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت،
در قالب Word و در 30 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت
Gave Vnmeant Fanancial Statistics
(GFS)
خصوصيات سيستم GFS:
1- شفافيت عملکرد ( دارايي ها – بدهيها – درآمدها – هزينه ها )
- عدم تلقي فروش دارايي هاي سرمايه اي به عنوان در آمد
- جلوگيري از تداخل اعتبارات هزينه با اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و بالعکس
2- هماهنگي با استانداردهاي پذيرفته شده جهاني از سوي صندوق بين المللي پول (IMF)
- قابليت مقايسه بودن بودجه با عملکرد دولت ها با يکديگر

تعريف نظام آماري :
در يک تعريف ساده نظام آماري عبارت از مجموعه سازمانها ، ادارات ، موسسه ها و به طور واحد هايي است که در کشور به برنامه ريزي جمع آوري ، استخراج ، انتشار و تجزيه تحليل عملي آمار اشتغال دارند ....