جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی|35006783

جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی مشخصات فایل: جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 33 بخشی اجزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی|35006783|school|جزوه هندسه تحلیلی, دانلود جزوه در مورد ریاضی پیش دانشگاهی, جزوه در مورد هندسه تحلیلی, جزوه آماده در مورد ریاضی پیش دانشگاهی, پاورپوینت جزوه هندسه تحلیلی, دانلود جزوه هندسه تحلیلی

جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی

مشخصات فایل:
جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 33


بخشی از متن تحقیق:

دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهی

موضوع : هندسه تحلیلی

در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است

فضای (مختصات در فضا)

می
دانیم که هر نقطه در صفحه دارای دو مولفه طول و عرض است و بصورت دوتایی
مرتب نمایش می دهند. حال تجربه می کنیم که هر نقطه در فضا دارای سه مولفه
است و بصورت سه تایی مرتب نمایش می دهند.

دستگاه فضایی شامل سه محور oz و oy و oz به ترتیب محور xها، yها و zها می باشد. این دستگاه را دستگاه راستگرد می نامند.

صفحات مختصات:

هر صفحه مختصات شامل دو محور است و بصورت زیر می باشد.

الف) صفحه xoy شامل دو محور ox و oy است

ب) صفحه xoz شامل دو محور ox و oz است.

ج) صفحه zoy شامل دو محور oy و oz است.

مشحص کردن نقطه در فضای سه بعدی:

برای اینکه نقطه A(x,y,z) را بتوانیم در فضای R3 مشخص کنیم مراحل زیر را طی می کنیم.

الف) نقطه (x,y) را در صفحه x,y مشخص می کنیم.

ب) پس به اندازه Z به موازات محور Zها حرکت می کنیم که اگر باشد به سمت بالا و اگر باشد به سمت پایین حرکت یم کنیم.

مثال: نقاط و و در فضای R3 نمایش دهید.

تقارن هندسی محورها و صفخات مختصات

می
توانیم محورهای مختصات و صفحات مختصات را بصورت مکان هندسی های زیر معرفی
کنیم چون هر محور یا هر صفحه مجموعه نقاطی از فضا یا صفحه می باشند که
دارای ویژگی مشترکی هستند پس می توان بصورت مکان هندسی آنها را معرفی کرد

محور xها یا محور xها

محور yها یا محور yها

محور zها یا محور zها

صفحه xoy یا صفحه xoy

صفحه xoz یا صفحه xoz

صفحه yoz یا صفحه yoz

فاصله دو نقطه و وسط پاره خط AB در فضای R3

اگر
و دو نقطه در فضای R3 باشد آنگاه برای بدست آوردن طول پاره خط AB و
مختصات نقطه M وسط پاره خط AB از فرمول زیر استفاده می کنیم:

مثال: اگر نقاط مختصات سه رأس مثلث باشند آنگاه طول میانه AM را بیابید....