تحقیق ارتقاء فن آوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو|34011671

در این فایل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است : فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 چكيده 10 فصل اول : 13 كليات 14 بيان مسئله 18 فرضيه‌ها 26 متدولوژي 28 روش شناسايي تحتحقیق ارتقاء فن آوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو|34011671|school|تحقیق ارتقاء فناوري و نوآوري ,دانلود تحقیق ارتقاء فناوري و نوآوري,مقاله ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه ,دانلود مقاله ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو,تحقیق در مورد ارتقاء فناوري و نوآوري, تحقیق مدیریت ارتقاء فناوري و نوآوري

در این فایل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
چكيده 10
فصل اول : 13
كليات 14
بيان مسئله 18
فرضيه‌ها 26
متدولوژي 28
روش شناسايي تحقيق و كارآموزي 31
فصل دوم : 34
تئوري پردازيي 35
ادبيات موضوع 42
فصل سوم : 108
جامعه 109
جامعه آماري 112
جامعه نمونه 113
پرسشنامه 115
مدل‌هاي آماري 117
فصل چهارم : 120
تجزيه و تحليل آماري 121
فصل پنجم : 126
نتيجه‌گيري 127
پيشنهادات 132
منابع تحقيق : 136
مقدمه
ممكن است به دفعات شنيده باشيم كه سازمانهاي هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج مي شوند ، اما سازمانهاي ديگر در همان محيط با موفقيت به كار خود ادامه مي‌دهند.
آيا سازمانهايي كه از صفحه رقابت خارج مي‌شوند ، مي‌خواستند به چنين سرنوشتي دچار شوند ؟ در پاسخ بايد گفت كه نمي‌خواستند يا نمي‌خواهند به چنين سرنوشتي دچار شوند سازمانهاي كنوني بايد دنبال خلاقيت و نوآوري باشند و براي اينكه از بين نروند همواره بايد افراد را تشويق به نوآوري نمايند و پديده تغيير را با آغوش باز بپذيرند .( رابينز ، 1376)
در اغلب موارد سازماني كمتر به امر خلاقيت و نوآوري دست مي‌زنند زيرا آن را تجارت ريسك‌داري مي‌پندارند كه بايد از كار اصلي خود منحرف شده و به اموري كه هنوز امتحان نشده‌اند ، بپردازند .
سازماني بايد با ساختارهاي متناسب سازماني كه متضمن پرورش و رشد خلاقيت باشد به رويارويي آينده بپردازند و در غير اين صورت محكوم به فنا هستند . دي گرين در نوشته خود با عنوان « سازمان برازنده و شايسته » بر اين باور است كه سازماني بايد حالت سازگاري به خود بگيرند . سازمان خوب و شايسته آن است كه محيط را در ك كند ، اطلاعات و آگاهي‌هاي بايسته را به سرعت آماده كند ،‌سريع پاسخ دهد ، بستر مناسبي براي پرورش خلاقيت و نوآوري باشد ، از تجربيات بياموزد و ساختار خود را بازنگري كند .( Degreem, 1982)
روند رو به رشد تكنولوژي و رقابت فشرده در صنايع و سازمانهاي مختلف ، ضرورت خلاقيت و‌ نوآوري را اجتناب ناپذير گردانيده است و سازمانهايي موفق هستند كه خود را با اين روند تطبيق دهند در غير اينصورت محكوم به شكست هستند .
در كشور ما به دليل برخورداري از ارتكاب طبيعي و منابع خدادادي متاسفانه به فرايند نوآوري توجه چنداني مبذول نگرديده است و منتظر بوده‌ايم تا ديگران براي ما فكر كنند و به توليدات محصولات و فرآيندهاي جديد بپردازيم و نتايج آنها را پس از مدت طولاني و منسوخ شده دريافت و به كار گيريم .
تعداد صفحات :136