ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000|32035223

اعتیاد و انواع مواد مخدر مقدمه - اعتیادچیست - آثار و عوارض اعتیاد - مراحل اعتیاد - انواع مواد مخدر - مواد سستى ‏ زا - مواد توهم ‏ زا - مواد توان ‏ افزا - وضعيت مواد مخدر قبل از انقلاب - وضعيت مواد مخدر پس از پيروزي انقلاب اسلامي - وضعيت مواد مخدر در ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000|32035223|school|ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000
اعتیاد و انواع مواد مخدر مقدمه - اعتیادچیست - آثار و عوارض اعتیاد - مراحل اعتیاد - انواع مواد مخدر - مواد سستى ‏ زا - مواد توهم ‏ زا - مواد توان ‏ افزا - وضعيت مواد مخدر قبل از انقلاب - وضعيت مواد مخدر پس از پيروزي انقلاب اسلامي - وضعيت مواد مخدر در جهان - انواع داروهاي روانگردان - داروهاي كندساز - داروهاي محرك رايج‌ترين محرك‌ها : - داروهاي توهم‌زا يا روان‌پريشي‌زا : - ماري‌جوآنا يا كانابيس - ال‌اس‌دي ( ليسرجيك اسيد دي‌اتيل آمیدlsd ) - پي‌سي‌پي ( فن سيكليدين PCP ) - سبب‌شناسي اتيولوژيك پسيكوپاتولوژيك سوء مصرف مواد 2 - از لحاظ روانشناختي : 3 - از لحاظ طبقه‌ي اجتماعي ، اقتصادي : - از لحاظ زيست‌شناختي : - سوء مصرف مواد روانگردان شیشه - نام های شیشه - ساختار شیشه - تاریخچه شیشه - روش های مصرف شیشه - اقسام مصرف - کار مغز و سیستم اعصاب مرکزی - علل افزایش تولید و شیوع مصرف شیشه در ایران و جهان ‏ - عوامل افزایش تولید شیشه ماده روانگردان - علل گرايش معتادان ماده مخدر صنعتي ( شیشه ) - اثرات اعتياد به داروي روانگردان ( شیشه ) - پرواز شیشه‌ای - پرحرفی شیشه‌ای - لاغری شیشه‌ای - علائم کلی روحی مصرف آمفتامین - تاثیر آمفتامین بر روی سیستم اعصاب مرکزی : - تاثیرات فیزیکی و جسمانی مصرف شیشه - اثرات جسمی - علایم و نشانه مسمومیت مصرف شیشه فهرست منابع اعتیاد و انواع مواد مخدر مقدمه در طول بيست سال گذشته پيشرفت‌هاي چشمگيري در دانش داروشناسي ، سوء مصرف مواد و داروهاي اعتياد آور فراهم آمده است . گيرنده هاي اين‌گونه داروها شناخته شده و براي اپيوئيدها ، كوكايين و حشيش دسته بندي شده اند . واسطه‌هاي آندوژن ، گيرنده هاي اپيوئيدي و داروهاي مشابه حشيش ، شناسايي شده و از سوي پژوهندگان ، سازوكار تداخل آنها در اعمال طبيعي بدن و نيز چگونگي تاثير آنها بر رفتار انسان كشف شده اند . افزون بر آن دگرگوني‌هاي عمده فكري درباره ماهيت بيماري‌هاي اعتيادي صورت گرفته و خيزش‌هاي مثبتي در اصول تشخيص اين بيماري‌ها انجام پذيرفته است . بر اساس DSM - III - R و سپس DSM - IV اعتياد گونه اي ناهنجاري رفتاري شمرده شد . هم اينك تاكيد بيشتر بر ناتوانايي بيمار در كنترل خود براي مصرف مواد مي باشد و نه تحمل و يا وابستگي كه پيشتر بر آن تاكيد مي‌شد ( اختیاری ، 1389 ). - اعتیادچیست اعتیاد را به عادت کردن ، خو گرفتن ، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند ؛ به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود ، اعتیاد نام دارد . در سال 1950 سازمان ملل متحد