پاورپوینت آماده بررسی مدیریت ارتباط با مشتری CRM مناسب جهت تحقیق درسی|30008699

افزایش در امد حاصل از فروش. بهبود میزان موفقیت. کاهش هزینه های اداری و بازار یابی . شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان. ارایه محصولات صحیح در زمان صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری. حفظ مشتری و اکتساب مشتری جدید. (Burrnet2001) CRMعملیاتیمنظورپاورپوینت آماده بررسی مدیریت ارتباط با مشتری CRM مناسب جهت تحقیق درسی|30008699|school|پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی مدیریت ارتباط با مشتری CRM مناسب جهت تحقیق درسی ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه


  • افزایش در امد حاصل از فروش.

  • بهبود میزان موفقیت.

  • کاهش هزینه های اداری و بازار یابی .

  • شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان.

  • ارایه محصولات صحیح در زمان صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری.

  • حفظ مشتری و اکتساب مشتری جدید.  • (Burrnet2001)
  • CRMعملیاتیمنظور سیستم های عملی و مشتری محور است. مانند فروش خودکار بازاریابی خودکار ارائه خدمات پس از فروش خودکار.

  • CRMتحلیلی برنامه هایCRM با استفاده از استراتژیک کارامد داده ها به منظور فراهم اوردن امکان تصمیم گیری به مدیران سروکار دارد.