نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg|1991569

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا نمونه شیت فتوشاپ بصری در قالب فایل jpg|1991569|school|باغ فیض , شهدا , سبزه میدان , استانداری , خیابان , میدان , تاریخی,هویتی , فرهنگی ,قاجار , تکوین ,ثبت شده ,ثبت نشده ,مکان , صفوی , پهلوی , مع

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

دید های جاده ای محله به همراه عکس های مرتبط

دید پی در پی به همراه عکس های مرتبط

مسیر گردشگری به همراه عکس های مرتبط

دید کریدوری به همراه عکس های مرتبط

دید گسترده به محلات بلافصل و عناصر شاخص محله به همراه عکس های مرتبط

دید به عناصر طبیعی به همراه عکس های مرتبط

بررسی کیفیت بصری و ورودی ها به همراه عکس های مرتبط

دید گسترده به همراه عکس های مرتبط

سوات کامل بصری

اطلاعات به دست آمده در این شیت کاملا دقیق و حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی می باش بنابراین اگر محدوده مورد مطالعه قسمت مذکور باشد میتوانید اطلاعات آن مورد استفاده قرار دهید و اگر چنین نباشد میتوانید آن را به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160 pixels/cm که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد